⌨​ Stamholmen 175, 2. sal, 2650 Hvidovre

Forretningsbetingelser

Honorar og betaling

Honorar for udført arbejde beregnes normalt ud fra tidsforbrug med anvendelse af medarbejderressourcer til gennemførelse af opgaven, som er afpasset efter opgavens karakter. Der kan efter omstændighederne aftales fast honorar.

Afregning er som udgangspunkt efter arbejdet er afsluttet. Der kan a´conto faktureres når, arbejdet løber over en længere periode. Betalingsbetingelser er 8 dage netto, hvorefter der beregnes rente 1,75% pr. påbegyndt måned. Rykkerskrivelser kan pålægges gebyr.

Tavshedspligt

Alle medarbejdere i Revision Sjælland er underlagt tavshedspligt efter gældende regler og alle henvendelser behandles under iagttagelse af tavshedspligten.

Forsikring og ansvar

Revision Sjælland er forsikret gennem Tryg forsikring i overensstemmelse med lovgivningens regler for registrerede revisorer.

​Forening og kontrol

Vi er medlem af brancheforeningen FSR – Danske revisorer. FSR – Danske revisorer stiller krav til medlemmernes etiske og kvalitetsmæssige standard. Vi er omfattet af revisorlovgivningen og FSR – Danske revisorers regler om klageadgang over revisorer.

Revision Sjælland er endvidere underlagt Revisortilsynets kontrol. Revisortilsynet kontrollerer om revisionsvirksomhederne overholder de lovpligtige kvalitetsstyringsstandarder samt krav til revisorers efteruddannelse.

Identitetsoplysninger

I henhold til Hvidvaskloven er Revision Sjælland forpligtet til at indhente og opbevare oplysninger om kundens identitet.

​Opbevaring

Materiale (bilag mv.) opbevares som udgangspunkt indtil kunden ønsker dette retur, eller der er gået 5 år (i overensstemmelse med skattelovgivningen og bogføringslovens regler herfor). Er bilag og andet materiale ikke afhentet inden 5 år vil materialet blive destrueret.

​Tilmeld nyhedsbrev

Adresseoplysninger

Revision Sjælland

Stamholmen 175, 2. sal
2650 Hvidovre

Kontaktoplysninger

​Telefon: 36 88 50 50

E-mail: info@revision-sjaelland.dk

CVR: 28309791