Forretningsbetingelser

Honorar og betaling

Honorar for udført arbejde beregnes normalt ud fra tidsforbrug med anvendelse af medarbejderressourcer til gennemførelse af opgaven, som er afpasset efter opgavens karakter. Der kan efter omstændighederne aftales fast honorar.

Afregning er som udgangspunkt efter arbejdet er afsluttet. Der kan a´conto faktureres når, arbejdet løber over en længere periode. Betalingsbetingelser er 8 dage netto, hvorefter der beregnes rente 1,75% pr. påbegyndt måned. Rykkerskrivelser kan pålægges gebyr.

Tavshedspligt

Alle medarbejdere i Revision Sjælland er underlagt tavshedspligt efter gældende regler og alle henvendelser behandles under iagttagelse af tavshedspligten.

Forsikring og ansvar

Revision Sjælland er forsikret gennem Tryg forsikring i overensstemmelse med lovgivningens regler for registrerede revisorer.

kontrol

Revision Sjælland er underlagt Revisortilsynets kontrol. Revisortilsynet kontrollerer om revisionsvirksomhederne overholder de lovpligtige kvalitetsstyringsstandarder samt krav til revisorers efteruddannelse.

​​

Identitetsoplysninger

I henhold til Hvidvaskloven er Revision Sjælland forpligtet til at indhente og opbevare oplysninger om kundens identitet.

Opbevaring

Materiale (bilag mv.) opbevares som udgangspunkt indtil kunden ønsker dette retur, eller der er gået 5 år (i overensstemmelse med skattelovgivningen og bogføringslovens regler herfor). Er bilag og andet materiale ikke afhentet inden 5 år vil materialet blive destrueret.

Tøv absolut ikke med at kontakte os

Har du spørgsmål til revision og bogføring, eller ønsker du vores hjælp med regnskabet?
​Tag kontakt i dag og lad os tale om dine behov - helt uforpligtende.​

​Revision Sjælland A/S

Hos Revision Sjælland tager vi udgangspunkt i kundens behov og ønsker, og med udgangspunkt heri findes den optimale løsning.

Hos Revision Sjælland er teknisk faglig og yderst kompetent rådgivning de vigtigste nøgleord for os.

Kontaktoplysninger

Revision Sjælland

Godkendt revisionsaktieselskab

Jyllingevej 59, 1. sal, 

2720 Vanløse.

Gå til rutevejledning

Telefon: 3688 5050

E-mail: info@revision-sjaelland.dk

CVR: 28309791